jueves, 5 de julio de 2007

Com fer una al·legació?

El més important a tenir en consideració quan hem de fer les al·legacions és conèixer tots els detalls del pla urbanístic i fer un escrit ben detallat i fundamentat que qüestioni de manera ordenada tots aquells aspectes pels quals creieu que el Pla no respon a l'esperit de conservació de la vostra llar o les necessitats del barri.

Com més documentació s'adjunti que acrediti i reforci els vostres arguments millor. Donat que fer les al3legacións és una feina llarga i requereix experiència, és convenient assessorar-se amb un advocat que ens ajudarà amb els termes legals i aquells aspectes que no són familiars. Assessoreu-vos!

Podeu trobar models d'al·legacions ja presentats en altres plans a webs com: la web de San Salvador de Guardiola http://poum.guardiolencs.cat/index2.htm


Recordeu que com més al·legacions es presentin i més units estiguem més es respectaran els nostres drets. I recordeu el termini s'acaba el 15 de setembre

No hay comentarios: