viernes, 20 de mayo de 2011

La Clota, i les eleccions a Barcelona

Després de revisar els programes dels diferents partits que participen en les eleccions municipals, s'extreu la conclusió que cap de les propostes aposten per una veritable revisió del Pla de la Clota amb l'objectiu d'aconseguir un pla més d'acord amb l'entorn rural, i sense massificar el barri.

La "remodelació" del barri de la Clota segueix fent perillar la singularitat del barri pel que fa a la resta de barris de Barcelona i continua apostant per la construcció de pisos de propietat en dret de superfície, candidats a romandre buits, com altres promocions immobiliàries. I "tot el món content".

Una vegada més es demostra que les demandes reals dels veïns no són escoltades ni tampoc es respecta l'estructura del barri o la seva història. I a més que un possible canvi en l'Alcaldia (pels partits polítics habituals) en les pròximes eleccions no va suposar un gran canvi respecte a la situació actual.

Sense mebargo nous aires suposa la proposta de Barcelona dels Barris que volen posar fre a aquest tipus de plans faraònics, però sembla que no pensaven a La Clota quan van llançar la seva proposta ...

Tal i com afirma Miguel Martínez en un artícle sobre participació ciutadana,
"Si acceptem que els contextos polítics, econòmics i culturals en cada escala de govern constitueixen la font més evident de constriccions a tota pràctica participativa, llavors no ens sorprendrà que hi hagi accions socials legítimament participatives tant fora com dins dels marges institucionals que s'estableixin, històricament , en cadascuna d'aquestes escales. La població participa en el que vol i en el que pot. A vegades de forma defensiva, altres de manera constructiva. Els límits espacials, els usos socials que es manifesten sobre espais concrets, les activitats que transformen o que projecten transformar l'espai en el futur, etc. són únicament unes parts més de la vida quotidiana de les persones en què, en determinades ocasions, es deslliguen inquietuds, greuges, mobilitzacions i organitzacions amb una certa constància que poden abastar des d'una associació veïnal fins moviments socials de major transcendència" (La participación social en el urbanismo, en los límites de la realidad, http://habitat.aq.upm.es/boletin/n34/ammar.html). És inevitable dir, que sino hi ha mobilització, no es poden refer plans com el de La Clota.

Els programes polítics dels diferents grups polítics, han recollit el pla urbanístic de La Clota de diversa manera. A continuació es reprodueix un resum de totes les propostes:

Propostes d'ICV-EUiA per la Clota: http://ecosocialisteshortaguinardo.blogspot.com/2011/05/propostes-dicv-euia-per-la-clota.html o http://www.iniciativa.cat/protected_media/documents/3531/Programa_HortaGuinardo_extens.pdf
 • Desenvolupar els Plans de Millora Urbana (PMU) de la Clota Remodelació i Conservació, amb tots els nous equipaments.
 • Tirar endavant el projecte d’urbanització del nou Parc Central de la Clota.
 • Reurbanització i millora de serveis a les zones que no es veuen afectades pels PMU de la Clota: carrers com el de Capcir, el de l’Amor i el de la Puríssima.
 • Nou enllumenat a l’Avinguda del Cardenal Vidal i Barraquer entre els carrers de l’amor i Pare Mariana.
 • Pla de mobilitat del barri: peatonalització i pacificació del trànsit per evitar l’ús del barri com a drecera.
 • Rehabilitar la piscina de la Clota.
 • Estudiar la possibilitat d’obrir les pistes de l’escola Pau Casals per a la pràctica esportiva fora de l’horari lectiu.
 • Impulsar un programa per a la rehabilitació d’habitatges al barri.
 • Canvi de recorregut línia 17 autobús; amb una parada a la nova Plaça de la Clota i allargant la línia fins al Casal de Gent Gran de la Vall d’Hebron.
 • Nou Centre d’Atenció Primària a la zona nord, concretament a Can Travi amb Berruguete.
Proposta PSC: http://www.hereu2011.cat/wp-content/uploads/2011/05/Horta.pdf
 • Mantenir el Pla Urbanístic tal i com està ara mateix
Proposta Esquerra Republicana, Reagrupament i Democracia Catalana: http://www.jordiportabella.cat/programa_web.pdf
 • Pavelló a l’actual Pista esportiva La Clota: remodelar la pista poliesportiva de La Clota.
 • Promoure la construcció un nou institut a l’entorn de la Clota i Horta: construir un IES públic a l’entorn d’Horta i La Clota..
 • Desenvolupar els PMU de la Clota Conservació.
 • Millorar el PMU de la Clota Reordenació i desenvolupar-lo.
 • Realitzar la reforma de l’avinguda de l’Estatut, mantenint els criteris de concentrar l’espai verd en el costat d’Horta i amb un nombre de 2+2 carrils de circulació, per evitar una cicatriu entre els barris de la Clota, la Vall d’Hebron i Horta.
 • Realitzar un procés de participació específic per als nous
  espais públics del barri de la Clota (Parc Central, Plaça, etc.).
 • Concretar els equipaments necessaris al barri de La Clota tenint en compte l’augment de població que tindrà.
 • Remodelar la piscina de La Clota.
 • Reconvertir els tallers actuals de La Clota en activitat artesanal, de tallers, oficis i de disseny, així com petites indústries no contaminants.
Proposta CIU: http://www.ciu.cat/media/56569.pdf
 • Desenvoluparem els plans de millora i conservació de la Clota, hi construirem equipaments i dedicarem una atenció especial a la promoció d’habitatge protegit i especialment de lloguer.
 • Construirem un aparcament al carrer de Lisboa.
 • Cercarem una solució per tenir un centre cívic més gran.
 • Crearem un casal de joves i un espai jove (de dotze a setze anys) que acollirà entitats juvenils.
 • Executarem la nova avinguda de l’Estatut racionalitzant-ne els carrils de
  circulació.
 • Desenvoluparem els plans de millora i conservació de la Clota, fent-hi equipaments i dedicant una atenció especial a la promoció d’habitatge protegit i especialment de lloguer.
 • Soterrarem les línies elèctriques existents.
Proposta Partit Popular: http://pphortaguinardo.blogspot.com/ i http://www.albertofernandez.com/2011/02/alberto-fernandez-denuncia-que-el-patronat-de-lhabitatge-ha-dejado-de-invertir-27me-en-2008-y-2009/

 • Infraestructuras: destacar que algunos vecinos de la Taxonera y de la Clota nos han comentado que están muy abandonados y que solo se preocupa el Ayuntamiento de ellos en periodo electoral. Otra de las preocupaciones de los vecinos es la falta de zonas verdes, parques públicos y columpios para los más pequeños.
Proposta Barcelona dels Barris: http://labarcelonadelsbarris.files.wordpress.com/2011/05/programalbb.pdf
 • Ens proposem destinar sòl públic a fer habitatges protegits en indrets de la ciutat com la Sagrera, 22@, el Poblenou, Sants…
 • En col·laboració amb els agents socials, construirem 4.000 habitatges destinats de manera preferent a parelles d’entre 25 i 35 anys. En règim de lloguer o fins i tot de propietat.
 • Farem un parc d’habitatges que permeti atendre necessitats límits de gent amb risc de quedar-se al carrer. Per fer-ho buscarem la implicació de les cooperatives veïnals, així com de les sindicals.
 • Treballarem també amb les Conselleries de la Generalitat que tenen competències en urbanisme i habitatge.
 • Posarem l’accent en un urbanisme lligat a la seguretat, ja que entenem que un model de plaça pot ser útil per a un indret determinat de la ciutat, i, en canvi, no ser vàlid en altres llocs.
 • No és el moment de fer projectes faraònics, ni a la Diagonal ni a cap altre espai de la ciutat.
Proposta Ciutadans: http://www.ciudadanos-cs.org/statico/pdf/manifiestos/02-PROGRAMA-BARCELONA-CASTELLANO.pdf
 • Adquisición del suelo: Destinar la totalidad del suelo obtenido mediante cesión obligatoria y gratuita, según lo establecido en la Ley de Urbanismo, a la promoción de viviendasocial en régimen de alquiler, con servicios comunitarios, bien mediante promoción directa,bien bajo iniciativa privada. Instaremos a que el Ayuntamiento utilice la potestad de ejercerderechos de tanteo en la adjudicación de suelo a través de subastas públicas o de embargos provenientes de entidades financieras, Seguridad Social, Hacienda, etc. Velaremos por evitar lamarginalidad y la segregación espacial de las viviendas que se materialicen mediante cesión obligatoria.

No hay comentarios: